Skip to content

Przydatna wiedza o eksmisjach

Postępowanie eksmisyjne to określenie, które budzi w nas negatywne emocje, kojarzy się bowiem przede wszystkim z działaniami podejmowanymi przeciwko osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i w jej następstwie nie były w stanie opłacać rachunków i czynszu w zajmowanym przez siebie lokalu. Niestety, tak jednoznacznie negatywne postrzeganie eksmisji nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, coraz częściej bowiem na drogę sądową trzeba występować przeciwko osobom, które świadomie naruszają prawo, zamieszkują lokal, który im się nie należy i nie tylko nie regulują należności z tego tytułu, ale niekiedy przyczyniają się również do dewastacji cudzego mienia. Nasza wiedza o eksmisjach ciągle jest ograniczona, osoby, które zmagają się z tym problemem często mają przy tym trudności z dostępem do choćby podstawowych informacji dotyczących tego, jakie mają prawa, jakie działania wolno im podejmować, a jakie są zabronione i mogą nieć za sobą poważne konsekwencje natury prawnej. Do niedawna znalezienie wiarygodnych danych dotyczących eksmisji było niemal niemożliwe, teraz jednak można odnieść wrażenie, że doczekaliśmy się rozwiązania omawianego tu problemu.

Przygotowana przez nas strona pozwala na zapoznanie się nie tylko z przepisami polskiego prawa odnoszącymi się do kwestii związanych z eksmisją, ale również na zdobycie praktycznych informacji pozwalających nam na rozwiązanie problemu „dzikich lokatorów” lub innych osób, które nieprawnie zamieszkują lokal nie należący do nich. Coś dla siebie znajdą tu zatem nie tylko osoby zainteresowane postępowaniem eksmisyjnym i procedurami z nim związanymi, ale również użytkownicy, którzy są zainteresowani prześledzeniem losów osób, które zetknęły się już z problemem eksmisji i teraz są gotowe podzielić się swoimi doświadczeniami. Nie zamykamy się jednak również na osoby, którym w najbliższym czasie grozi eksmisja, a którym zależy na tym, aby poprawić swoje położenie, naprawić wcześniejsze błędy i utrzymać zamieszkiwany przez siebie lokal. I one mogą liczyć na fachowe pory i praktyczne informacje pozwalające na rozwiązanie najbardziej nawet skomplikowanej sytuacji.

Zagadnienia związane z eksmisjami bywają wyjątkowo skomplikowane, a procedura pozwalająca na odzyskanie lokalu potrafi być czasochłonna. Nigdy nie wolno jednak poddawać się i załamywać rąk, portale internetowy poświęcony eksmisjom przybliża bowiem wiele kontrowersyjnych kwestii.

No tags for this post.